Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Toán học > Hình học 11 Nâng cao >


Chương I. §1. Mở đầu về phép biến hình (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Phép tịnh tiến và phép dời hình (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Phép đối xứng trục (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Phép quay và phép đối xứng tâm (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Hai hình bằng nhau (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Phép vị tự (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Phép đồng dạng (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hai đường thẳng song song (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Đường thẳng song song với mặt phẳng (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Hai mặt phẳng song song (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Phép chiếu song song (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Vectơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các vectơ (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Khoảng cách (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc (2 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Slide0