Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Toán học > Toán 12 > Hình học 12 >


Chương I. §1. Khái niệm về khối đa diện (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Khái niệm về mặt tròn xoay (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Mặt cầu (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Hệ tọa độ trong không gian (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Phương trình mặt phẳng (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Phương trình đường thẳng trong không gian (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Khối đa diện (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Phương pháp tọa độ trong không gian (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Cuối năm (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0