Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 7 > Hình học 7 >


Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Hai đường thẳng vuông góc (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Hai đường thẳng song song (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §6. Từ vuông góc đến song song (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §7. Định lí (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác (1011 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Hai tam giác bằng nhau (512 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c) (436 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c) (572 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g) (380 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Tam giác cân (326 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7. Định lí Py-ta-go (423 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §9. Thực hành ngoài trời (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Tam giác (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác (361 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu (271 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Tính chất tia phân giác của một góc (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Tính chất ba đường cao của tam giác (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập Ôn cuối năm (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (556 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (361 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (66 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo