Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 10 >


Bài 1. Thành phần nguyên tử (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hoá học - Đồng vị (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hoá học (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hoá học (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Liên kết cộng hoá trị (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Hoá trị và số oxi hoá (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Luyện tập: Liên kết hoá học (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bài thực hành số 1. Phản ứng oxi hoá - khử (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Clo (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Flo - Brom - lot (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Bài thực hành số 2. Tính chất hoá học của khí clo và hợp chất của clo (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Bài thực hành số 3. Tính chất hoá học của brom và iot (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Oxi - Ozon (216 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Lưu huỳnh (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hoá học (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 38. Cân bằng hoá học (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (345 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Word-logo