Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hóa học > Hóa học 12 >


Bài 1. Este (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Lipit (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Glucozơ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Amin (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Amino axit (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Peptit va protein (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đại cương về polime (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Vật liệu polime (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Một số tính chất của polime và vật liệu polime (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Hợp kim (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Điều chế kim loại (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn của kim loại (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sắt (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Hợp chất của sắt (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hợp kim của sắt (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Crom và hợp chất của crom (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Đồng và hợp chất của đồng (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng (8 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và những hợp chất của sắt, crom (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịch (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Nhận biết một số chất khí (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (630 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0