Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Hóa học 8 >


Bài 1. Mở đầu môn Hoá học (188 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Chất (183 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Bài thực hành 1 (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Nguyên tử (258 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Nguyên tố hoá học (202 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (290 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Bài thực hành 2 (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Bài luyện tập 1 (138 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Công thức hoá học (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Hoá trị (306 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Bài luyện tập 2 (118 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Sự biến đổi chất (344 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Phản ứng hoá học (591 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Bài thực hành 3 (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng (411 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Phương trình hoá học (463 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Bài luyện tập 3 (164 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Mol (370 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất (266 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Tính theo công thức hoá học (199 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học (202 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Bài luyện tập 4 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Tính chất của oxi (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi (167 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Oxit (147 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Không khí - Sự cháy (232 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Bài luyện tập 5 (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Bài thực hành 4 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro (379 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (246 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Bài luyện tập 6 (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Bài thực hành 5 (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Nước (543 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối (352 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Bài luyện tập 7 (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Bài thực hành 6 (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Dung dịch (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Nồng độ dung dịch (168 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Pha chế dung dịch (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Bài luyện tập 8 (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Bài thực hành 7 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (760 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail