Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Hóa học 9 >


Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số oxit quan trọng (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Tính chất hoá học của axit (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Một số axit quan trọng (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tính chất hoá học của muối (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Một số muối quan trọng (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Phân bón hoá hoc (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại (387 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Nhôm (380 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sắt (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ôn tập học kì 1 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tính chất của phi kim (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Clo (285 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cacbon (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các oxit của cacbon (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat. (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Metan (329 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Etilen (299 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Axetilen (308 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Benzen (286 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Nhiên liệu (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Rượu etylic (578 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Axit axetic (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Chất béo (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Glucozơ (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Saccarozơ (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Protein (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Polime (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Ôn tập cuối năm (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1009 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Thumbnail
 • Word-logo
 • Word-logo