Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Hoạt động NGLL > Hoạt động NGLL 11 >


CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc (6 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ Tháng 2. Thanh niên với lý tưởng cách mạng (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp (3 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình. (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • CĐ Tháng 11. Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo (5 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • CĐ Tháng 12. Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0