Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Kể chuyện 5 >


Tuần 1. Lý Tự Trọng (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về một anh hùng, danh nhân của nước ta) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Cây cỏ nước Nam (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về quan hệ giữa con người với thiên nhiên) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (về một lần được đi thăm cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở nơi khác) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Người đi săn và con nai (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (có nội dung bảo vệ môi trường) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (về bảo vệ môi trường) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Pa-xtơ và em bé (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (nói về những người đã góp sức mình chống lại đói nghèo, lạc hậu, vì hạnh phúc của nhân dân) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình) (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về những người  biết sống đẹp biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác) (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 19. Chiếc đồng hồ (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (bảo vệ công trình công cộng, di tích lịch sử - văn hóa, chấp hành luật giao thông đường bộ;) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Ông Nguyễn Khoa Đăng (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Vì muôn dân (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (nói lên truyền thống tôn sư, trọng đạo của người Việt Nam) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Lớp trưởng lớp tôi (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (một việc làm tốt của bạn em) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nhà vô địch (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Kể chuyện đã nghe, đã đọc (về việc gia đình, nhà trường và xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 34. Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (về chăm sóc bảo vệ thiếu nhi; em cùng các bạn tham gia công tác xã hội) (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0