Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Khoa học 4 >


Bài 1. Con người cần gì để sống? (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Trao đổi chất ở người (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Trao đổi chất ở người (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Vai trò của chất đạm và chất béo (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Vai trò của vi-ta -min, chất khoáng và chất xơ (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn? (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật? (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ăn (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Một số cách bảo quản thức ăn (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phòng bệnh béo phì (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh? (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ăn uống khi bị bệnh (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Phòng tránh tai nạn đuối nước (271 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18 - 19. Ôn tập: Con người và sức khoẻ (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nước có những tính chất gì? (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ba thể của nước (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nước cần cho sự sống (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nước bị ô nhiễm (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Một số cách làm sạch nước (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Bảo vệ nguồn nước (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Tiết kiệm nước (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Làm thế nào để biết có không khí? (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Không khí có những tính chất gì? (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Không khí gồm những thành phần nào? (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33 - 34. Ôn tập và Kiểm tra Học kì I (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Không khí cần cho sự cháy (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Không khí cần cho sự sống (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Tại sao có gió? (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Không khí bị ô nhiễm (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Âm thanh (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Sự lan truyền âm thanh (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Âm thanh trong cuộc sống (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Âm thanh trong cuộc sống (tiếp theo) (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Ánh sáng (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Bóng tối (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sống (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Ánh sáng cần cho sự sống (tiếp theo) (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắt (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Nóng, lạnh và nhiệt độ (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Nóng, lạnh và nhiệt độ (tiếp theo) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Các nguồn nhiệt (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Nhiệt cần cho sự sống (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55 - 56. Ôn tập: Vật chất và năng lượng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực vật cần gì để sống? (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Nhu cầu nước của thực vật (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Nhu cầu chất khoáng của thực vật (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Nhu cầu không khí của thực vật (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Trao đổi chất ở thực vật (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Động vật cần gì để sống? (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Động vật ăn gì để sống? (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Trao đổi chất ở động vật (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Quan hệ thức ăn trong tự nhiên (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 67 - 68. Ôn tập: Thực vật và động vật (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 69 - 70. Ôn tập và Kiểm tra Cuối năm (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0