Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Khoa học 5 >


Bài 1. Sự sinh sản (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2-3. Nam hay nữ? (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vệ sinh ở tuổi dậy thì (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9-10. Thực hành: Nói "Không!" đối với các chất gây nghiện (59 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 11. Dùng thuốc an toàn (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Phòng bệnh sốt rét (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Phòng bệnh viêm não (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Phòng bệnh viêm gan A (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Thái độ đối với người nhiễm HIV / AIDS (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phòng tránh bị xâm hại (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20-21. Ôn tập: Con người và sức khỏe (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tre, mây, song (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sắt, gang, thép (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nhôm (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Đá vôi (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xi măng (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thuỷ tinh (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Cao su (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Chất dẻo (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tơ sợi (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33-34. Ôn tập và Kiểm tra học kì I (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Sự chuyển thể của chất (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Hỗn hợp (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Dung dịch (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38-39. Sự biến đổi hóa học (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Năng lượng (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Năng lượng mặt trời (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42-43. Sử dụng năng lượng chất đốt (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Sử dụng năng lượng điện (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46-47. Lắp mạch điện đơn giản (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49-50. Ôn tập: Vật chất và năng lượng (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoa (194 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Cây con mọc lên từ hạt (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Sự sinh sản của động vật (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Sự sinh sản của côn trùng (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Sự sinh sản của ếch (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Sự sinh sản và nuôi con của chim (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Sự sinh sản của thú (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Sự nuôi và dạy con của một số loài thú (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Ôn tập: Thực vật và động vật (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Môi trường (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Tài nguyên thiên nhiên (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Tác động của con người đến môi trường rừng (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Tác động của con người đến môi trường đất (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 67. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 69. Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 70. Ôn tập và Kiểm tra cuối năm (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (354 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Word-logo