Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Kĩ thuật 4 >


Bài 1. Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cắt vải theo đường vạch dấu (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Khâu thường (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Khâu đột thưa (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thêu móc xích (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Lợi ích của việc trồng rau, hoa (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Trồng cây rau, hoa (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chăm sóc rau, hoa (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Các chi tiết và dụng cụ của bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Lắp cái đu (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Lắp xe nôi (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Lắp ô tô tải (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Lắp ghép mô hình tự chọn (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0