Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 10 >


Bài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷ (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Xã hội nguyên thuỷ (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-ma (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến (281 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn Độ (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn Độ (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Ôn tập: Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Việt Nam thời nguyên thuỷ (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo) (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỷ X-XV (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỷ X-XV (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI-XVIII (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI-XVIII (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước. Bảo vệ tổ quốc cuối thế kỷ XVIII (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỷ XVI-XVIII (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tình hình chính trị kinh tế văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỷ XIX) (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỷ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIX (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Mác và Ang-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quốc tế thứ hai (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo