Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 11 >


Bài 1. Nhật Bản (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Ấn Độ (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Trung Quốc (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (278 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại (179 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (111 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939) (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945) (206 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) (175 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (231 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (110 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (177 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail