Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Lịch sử > Lịch sử 11 >


Bài 1. Nhật Bản (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Ấn Độ (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Trung Quốc (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (38 bài)
 • Slide0
 • Ppt
 • Slide0

 • Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0