Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Lịch sử 5 >


Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định. (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách mạng mùa thu (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập (331 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945) (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp (214 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (355 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt (146 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bến Tre đồng khởi (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đường Trường Sơn (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (250 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0