Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Lịch sử 5 >


Bài 1. Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định. (188 bài)
 • Ppt
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước (360 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (245 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Xô viết Nghệ - Tĩnh (251 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Cách mạng mùa thu (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn Độc lập (462 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945) (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thu - Đông 1947. Việt Bắc - Mồ chôn giặc Pháp (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950 (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (444 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954) (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bến Tre đồng khởi (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Đường Trường Sơn (333 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (289 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Lễ kí hiệp định Pa-ri (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0