Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 6 >


Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Xã hội nguyên thuỷ (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Các quốc gia cổ đại Phương Đông (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Các quốc gia cổ đại Phương Tây (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Văn hoá cổ đại (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Ôn tập (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Những chuyển biến trong đời sống kinh tế (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Những chuyển biến về xã hội (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Nước Văn Lang (284 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bải 14. Nước Âu Lạc (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Nước Âu Lạc (tiếp theo) (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập chương I và II (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) (tiếp theo) (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602) (245 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo) (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Ôn tập chương III (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ôn tập (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (307 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Slide0