Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 7 >


Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (187 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (127 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến (138 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập (162 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (195 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (203 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (360 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá (357 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (304 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (739 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (234 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (214 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Ôn tập chương II và chương III (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (277 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (375 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Ôn tập chương IV (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (207 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII (260 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn (683 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước (174 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (192 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX (126 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Tổng kết (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (403 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail