Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 8 >


Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên (203 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (170 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Công xã Pa-ri 1871 (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Các nước Anh, Pháp. Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (192 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX (148 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (208 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XX (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX (287 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) (350 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (285 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (128 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (294 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939) (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) (255 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nửa đầu thế kỉ XX (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 (204 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) (227 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX (312 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX (239 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam (290 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (339 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail