Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Luyện từ và câu 4 >


Tuần 1. Cấu tạo của tiếng (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Dấu hai chấm (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ đơn và từ phức (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Danh từ (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Động từ (370 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập về động từ (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tính từ (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Câu kể (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. MRVT: Tài năng (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Câu kể Ai thế nào? (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Câu kể Ai là gì? (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì? (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Câu khiến (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Cách đặt câu khiến (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Câu cảm (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0