Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Luyện từ và câu 4 >


Tuần 1. Cấu tạo của tiếng (290 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (262 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Dấu hai chấm (225 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Từ đơn và từ phức (282 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy (238 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Danh từ (387 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng (289 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng (185 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam (314 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (203 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép (281 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ (275 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Động từ (605 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Luyện tập về động từ (216 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Tính từ (416 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực (281 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo) (183 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi (238 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi (216 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác (181 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (324 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (150 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 16. Câu kể (244 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (206 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (189 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. MRVT: Tài năng (170 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ (173 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Câu kể Ai thế nào? (263 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (236 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp (378 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Câu kể Ai là gì? (229 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (249 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (256 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (480 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì? (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Câu khiến (291 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Cách đặt câu khiến (188 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm (434 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (135 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Câu cảm (214 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu (166 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (159 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (110 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail