Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Luyện từ và câu 4 >


Tuần 1. Cấu tạo của tiếng (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Luyện tập về cấu tạo của tiếng (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Dấu hai chấm (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ đơn và từ phức (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Từ ghép và từ láy (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láy (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọng (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Danh từ (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Danh từ chung và danh từ riêng (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. MRVT: Trung thực - Tự trọng (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Dấu ngoặc kép (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. MRVT: Ước mơ (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Động từ (450 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập về động từ (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tính từ (302 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. MRVT: Ý chí - Nghị lực (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Tính từ (tiếp theo) (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. MRVT: Ý chí - Nghị lực (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Câu hỏi và dấu chấm hỏi (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Luyện tập về câu hỏi (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Dùng câu hỏi vào mục đích khác (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. MRVT: Đồ chơi - Trò chơi (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Câu kể (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Câu kể Ai làm gì? (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. MRVT: Tài năng (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Luyện tập về câu kể Ai làm gì? (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. MRVT: Sức khoẻ (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Câu kể Ai thế nào? (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22-23. MRVT: Cái đẹp (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Dấu gạch ngang (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Câu kể Ai là gì? (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25-26. MRVT: Dũng cảm (346 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập về câu kể Ai là gì? (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Câu khiến (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Cách đặt câu khiến (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29-30. MRVT: Du lịch - Thám hiểm (326 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Câu cảm (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ cho câu (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. MRVT: Lạc quan - Yêu đời (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0