Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Mĩ thuật > Mĩ thuật 8 >


Bài 1. Trang trí quạt giấy (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII) (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đề tài Phong cảnh mùa hè (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trình bày khẩu hiệu (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 1 - Vẽ hình) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 2 - Vẽ màu) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trình bày bìa sách (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đề tài Gia đình (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tạo dáng và trang trí mặt nạ (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đề tài tự do (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • bài 17. Đề tài tự do (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 18. Vẽ chân dung (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Vẽ chân dung bạn (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đề tài Lao động (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Vẽ tranh cổ động (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vẽ tranh cổ động (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đề tài Ước mơ của em (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Trang trí lều trại (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Tập vẽ dáng người (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Vẽ tĩnh vật (Lọ hoa và quả) - (Vẽ màu) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Xé dán giấy lọ hoa và quả (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Trang trí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Đề tài tự chọn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail