Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Mĩ thuật > Mĩ thuật 8 >


Bài 1. Trang trí quạt giấy (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sơ lược về mĩ thuật thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII) (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đề tài Phong cảnh mùa hè (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Tạo dáng và trang trí chậu cảnh (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lê (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trình bày khẩu hiệu (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 1 - Vẽ hình) (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Vẽ tĩnh vật (Lọ và quả) (Tiết 2 - Vẽ màu) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt Nam (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Sơ lược về mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trình bày bìa sách (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đề tài Gia đình (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975 (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tạo dáng và trang trí mặt nạ (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Đề tài tự do (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • bài 17. Đề tài tự do (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 18. Vẽ chân dung (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Vẽ chân dung bạn (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Sơ lược về mĩ thuật hiện đại phương Tây từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đề tài Lao động (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Vẽ tranh cổ động (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vẽ tranh cổ động (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đề tài Ước mơ của em (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Trang trí lều trại (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Giới thiệu tỉ lệ cơ thể người (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Tập vẽ dáng người (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Minh hoạ truyện cổ tích (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Vẽ tĩnh vật (Lọ hoa và quả) - (Vẽ màu) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Xé dán giấy lọ hoa và quả (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Trang trí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Đề tài tự chọn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail