Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Ngữ văn > Ngữ văn 10 >


Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Khái quát văn học dân gian Việt Nam (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Văn bản (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Chiến thắng Mtao Mxây (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Lập dàn ý bài văn tự sự (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Uy-lít-xơ trở về (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 6. Ra-ma buộc tội (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tấm Cám (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Tam đại con gà (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Nhưng nó phải bằng hai mày (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ca dao hài hước (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đọc thêm: Lời tiễn dặn (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Luyện tập viết đoạn văn tự sự (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Trả bài làm văn số 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài) (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới) (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nhàn (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Trình bày một vấn đề (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Lập kế hoạch cá nhân (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Lập dàn ý bài văn thuyết minh (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo - tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tựa "Trích diễm thi tập" (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Khái quát lịch sử Tiếng Việt (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Trả bài làm văn số 4 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phương pháp thuyết minh (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hồi trống cổ Thành (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Trả bài làm văn số 5 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 26. Viết bài làm văn số 6: Thuyết minh văn học (Bài làm ở nhà) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 27. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Truyện Kiều (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (104 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Tuần 29. Trao duyên (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Nỗi thương mình (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Lập luận trong văn nghị luận (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Chí khí anh hùng (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đọc thêm: Thề nguyền (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Trả bài làm văn số 6 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 31. Văn bản văn học (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn học (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Các thao tác nghị luận (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập phần Tiếng Việt (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Viết quảng cáo (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Tổng kết phần Văn học (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Trả bài làm văn số 7 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập phần Làm văn (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (319 bài)
 • Slide0
 • Ppt
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0