Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > THPT (Nâng cao) > Ngữ văn > Ngữ văn 10 Nâng cao >


Tuần 1. Tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Phân loại văn bản theo phương thức biểu đạt (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Khái quát văn học dân gian Việt Nam (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Đọc thêm: Đẻ đất đẻ nước (Trích sử thi Đẻ đất đẻ nước) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Văn bản văn học (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 4. Văn bản văn học (Tiếp theo) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Tấm Cám (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Đọc thêm: Chử Đồng Tử (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Nhưng nó phải bằng hai mày và Tam đại con gà (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ca dao yêu thương, tình nghĩa (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ca dao than thân (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ca dao hài hước, châm biếm (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Luyện tập về nghĩa của từ (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Tục ngữ về đạo đức, lối sống (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Quan sát, thể nghiệm đời sống (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Nỗi lòng (Cảm hoài - Đặng Dung) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ - Pháp Thuận). Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng - Mãn Giác). Hứng trở về (Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Đặc điểm của văn bản nói và văn bản viết (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 14. Liên tưởng, tưởng tượng (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Tì bà hành (Trích - Bạch Cư Dị) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán - Vương Xương Linh). Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu). Khe chim kêu (Điểu minh giản - Vương Duy) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thơ hai-cư (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Ôn tập về Làm văn (Học kì I) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 20. Thư dụ Vương Thông lần nữa (Trích Quân trung từ mệnh tập - Nguyễn Trãi) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 21. Nguyễn Trãi (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Thân Nhân Trung). Phẩm bình nhân vật lịch sử (Lê Văn Hưu) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 22. Thái phó Tô Hiến Thành (Trích Đại Việt sử lược) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 23. Luyện tập đọc - hiểu văn bản văn học (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luyện tập về liên kết trong văn bản (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Luận điểm trong bài văn nghị luận (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (Trích Tam quốc diễn nghĩa - La Quán Trung). Dế chọi (Trích Liêu Trai chí dị - Bồ Tùng Linh) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đề văn nghị luận (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Nỗi sầu oán của người cung nữ (Trích Cung oán ngâm - Nguyễn Gia Thiều) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Trả bài viết số 6 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 28. Truyện Kiều của Nguyễn Du (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Luyện tập về từ Hán Việt (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 30. Nguyễn Du (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đọc thêm: Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa (Trích Phạm Tải - Ngọc Hoa) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 31. Đọc - hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 32. Trả bài kiểm tra văn học (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 33. Văn bản quảng cáo (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập về Làm văn (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Viết văn bản quảng cáo (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1 bài)
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0