Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Ngữ văn > Ngữ văn 11 >


Tuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Tự tình (bài II) (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Câu cá mùa thu (Thu điếu) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Thao tác lập luận phân tích (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Thương vợ. (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca ngất ngưởng (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca) (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Luyện tập thao tác lập luận phân tích (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Lẽ ghét thương (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Đọc thêm: Chạy giặc (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Thực hành về thành ngữ, điển cố (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Đọc thêm: Xin lập khoa luật (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Thao tác lập luận so sánh (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Hai đứa trẻ (268 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ngữ cảnh (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chữ người tử tù (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập thao tác lập luận so sánh (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Hạnh phúc của một tang gia (341 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ báo chí (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Một số thể loại văn học: Thơ, truyện (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Chí Phèo (451 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Ppt

 • Tuần 13. Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Chí Phèo (tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Bản tin (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Vi hành (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Luyện tập viết bản tin (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Tình yêu và thù hận (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập phần Văn học (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 19. Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt) (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Nghĩa của câu (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Hầu Trời (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nghĩa của câu (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Vội vàng (162 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Thao tác lập luận bác bỏ (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Tràng giang (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Trả bài làm văn số 5 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 22. Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đây thôn Vĩ Dạ (346 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chiều tối (Mộ) (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Từ ấy (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Lai Tân (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Nhớ đồng (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Đọc thêm: Chiều xuân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Tiểu sử tóm tắt (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Trả bài làm văn số 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Tôi yêu em (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đọc thêm: Bài thơ số 28 (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Người trong bao (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Thao tác lập luận bình luận (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Luyện tập thao tác lập luận bình luận (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Về luân lí xã hội ở nước ta (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Phong cách ngôn ngữ chính luận (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Một thời đại trong thi ca (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Một số thể loại văn học: kịch, nghị luận (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập phần Văn học (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Tóm tắt văn bản nghị luận (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập phần Tiếng Việt (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Ôn tập phần Làm văn (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0