Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Ngữ văn > Ngữ văn 12 >


Tuần 1. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX (76 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 1. Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Tuyên ngôn Độc lập (198 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 2. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo) (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 3. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích) (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki (trích) (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 4. Nghị luận về một hiện tượng đời sống (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Phong cách ngôn ngữ khoa học (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1 -12-2003 (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 6. Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Tây Tiến (356 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 7. Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Việt Bắc (trích) (222 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Luật thơ (76 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 8. Trả bài làm văn số 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Việt Bắc (trích - tiếp theo) (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 9. Phát biểu theo chủ đề (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng - Nguyễn Khoa Điềm) (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi) (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 10. Luật thơ (tiếp theo) (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Thực hành một số phép tu từ ngữ âm (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Đọc thêm: Dọn về làng (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Tiếng hát con tàu (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Đọc thêm: Đò Lèn (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 12. Thực hành một số phép tu từ cú pháp (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Sóng (327 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 13. Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Đàn ghi ta của Lorca (367 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Đọc thêm: Bác ơi! (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Đọc thêm: Tự do (trích) (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 14. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn học (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 15. Trả bài làm văn số 3 (1 bài)
 • Thumbnail

 • Tuần 16. Người lái đò Sông Đà (trích) (278 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 16. Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) (314 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên) (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 17. Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 18. Ôn tập phần Văn học (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 19. Vợ chồng A Phủ (trích) (242 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 20. Nhân vật giao tiếp (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Vợ nhặt (199 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 21. Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Rừng xà nu (188 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 22. Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 23. Những đứa con trong gia đình (70 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Chiếc thuyền ngoài xa (226 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 24. Thực hành về hàm ý (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích) (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Đọc thêm: Một người Hà Nội (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 25. Thực hành về hàm ý (tiếp theo) (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Thuốc (181 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 26. Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Số phận con người (trích) (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 27. Trả bài làm văn số 6 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Ông già và biển cả (trích) (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 28. Diễn đạt trong văn nghị luận (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) (176 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 29. Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 30. Phát biểu tự do (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Phong cách ngôn ngữ hành chính (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 31. Văn bản tổng kết (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 32. Ôn tập phần Làm văn (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 33. Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tuần 34. Ôn tập phần Văn học (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (492 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail