Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 6 >


Bài 1. Con Rồng cháu Tiên (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Bánh chưng, bánh giầy (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thánh Gióng (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Từ mượn (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Tìm hiểu chung về văn tự sự (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Nghĩa của từ (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự tích Hồ Gươm (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sọ Dừa (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Lời văn, đoạn văn tự sự (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thạch Sanh (275 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chữa lỗi dùng từ (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trả bài tập làm văn số 1 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Em bé thông minh (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện nói kể chuyện (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cây bút thần (348 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Danh từ (295 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Ngôi kể trong văn tự sự (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Ông lão đánh cá và con cá vàng (373 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thứ tự kể trong văn tự sự (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng (504 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thầy bói xem voi (449 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Danh từ (tiếp theo) (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Luyện nói kể chuyện (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cụm danh từ (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kể chuyện đời thường (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Treo biển (243 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Lợn cưới, áo mới (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Số từ và lượng từ (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Kể chuyện tưởng tượng (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Ôn tập truyện dân gian (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chỉ từ (268 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Động từ (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Cụm động từ (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Trả bài tập làm văn số 3 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mẹ hiền dạy con (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tính từ và cụm tính từ (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Kiểm tra Tiếng Việt (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Bài học đường đời đầu tiên (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phó từ (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tìm hiểu chung về văn miêu tả (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sông nước Cà Mau (222 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. So sánh (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bức tranh của em gái tôi (270 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Vượt thác (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. So sánh (tiếp theo) (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn luyện chính tả (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Phương pháp tả cảnh (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Viết bài tập làm văn số 5 - Văn tả cảnh (làm ở nhà) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Buổi học cuối cùng (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhân hoá (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Phương pháp tả người (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đêm nay Bác không ngủ (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ẩn dụ (265 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện nói về văn miêu tả (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Lượm (363 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Mưa (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hoán dụ (323 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tập làm thơ bốn chữ (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Trả bài tập làm văn số 5 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Cô Tô (574 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Các thành phần chính của câu (293 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người (làm tại lớp) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cây tre Việt Nam (506 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Câu trần thuật đơn (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lòng yêu nước (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lao xao (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Câu trần thuật đơn có từ là (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Trả bài tập làm văn số 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ôn tập truyện và kí (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ôn tập văn miêu tả (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Viết đơn (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Động Phong Nha (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Văn (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 33. Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết phần Tiếng Việt (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (661 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo