Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 6 >


Bài 1. Con Rồng cháu Tiên (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Bánh chưng, bánh giầy (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Từ và cấu tạo của từ tiếng Việt (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 1. Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thánh Gióng (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Từ mượn (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Tìm hiểu chung về văn tự sự (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sơn Tinh, Thuỷ Tinh (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Nghĩa của từ (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự tích Hồ Gươm (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Sọ Dừa (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Lời văn, đoạn văn tự sự (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thạch Sanh (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Chữa lỗi dùng từ (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trả bài tập làm văn số 1 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Em bé thông minh (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Luyện nói kể chuyện (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Cây bút thần (342 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Danh từ (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Ngôi kể trong văn tự sự (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Ông lão đánh cá và con cá vàng (370 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thứ tự kể trong văn tự sự (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ếch ngồi đáy giếng (494 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thầy bói xem voi (446 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Danh từ (tiếp theo) (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Luyện nói kể chuyện (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cụm danh từ (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Luyện tập xây dựng bài tự sự - Kể chuyện đời thường (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Treo biển (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Lợn cưới, áo mới (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Số từ và lượng từ (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Viết bài tập làm văn số 3 (làm tại lớp) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Kể chuyện tưởng tượng (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Ôn tập truyện dân gian (242 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Chỉ từ (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập kể chuyện tưởng tượng (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Động từ (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Cụm động từ (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Trả bài tập làm văn số 3 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Mẹ hiền dạy con (216 bài)
 • Ppt
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tính từ và cụm tính từ (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Hoạt động ngữ văn: Thi kể chuyện (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập Tiếng Việt (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Kiểm tra Tiếng Việt (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Bài học đường đời đầu tiên (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Phó từ (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Tìm hiểu chung về văn miêu tả (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sông nước Cà Mau (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. So sánh (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Bức tranh của em gái tôi (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Vượt thác (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. So sánh (tiếp theo) (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt). Rèn luyện chính tả (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Phương pháp tả cảnh (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Viết bài tập làm văn số 5 - Văn tả cảnh (làm ở nhà) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Buổi học cuối cùng (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Nhân hoá (303 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Phương pháp tả người (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Đêm nay Bác không ngủ (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Ẩn dụ (252 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Luyện nói về văn miêu tả (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Lượm (352 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Mưa (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Hoán dụ (306 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tập làm thơ bốn chữ (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Trả bài tập làm văn số 5 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Cô Tô (559 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Các thành phần chính của câu (282 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người (làm tại lớp) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Cây tre Việt Nam (490 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Câu trần thuật đơn (263 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lòng yêu nước (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lao xao (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Câu trần thuật đơn có từ là (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Trả bài tập làm văn số 6 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ôn tập truyện và kí (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Câu trần thuật đơn không có từ là (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Ôn tập văn miêu tả (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Viết bài tập làm văn số 7 - Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Viết đơn (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Động Phong Nha (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Văn (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 33. Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Tổng kết phần Tiếng Việt (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (675 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Xls
 • Slide0
 • Slide0