Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 8 >


Bài 1. Tôi đi học (319 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 1. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 1. Tính thống nhất về chủ đề của văn bản (132 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Trong lòng mẹ (236 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Trường từ vựng (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Bố cục của văn bản (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Tức nước vỡ bờ (334 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Xây dựng đoạn văn trong văn bản (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Lão Hạc (458 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bản (76 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Tóm tắt văn bản tự sự (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Cô bé bán diêm (686 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Trợ từ, thán từ (182 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió (409 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Tình thái từ (298 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (673 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Hai cây phong (368 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Nói quá (465 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ôn tập truyện kí Việt Nam (212 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 (589 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Nói giảm nói tránh (406 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Câu ghép (361 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Trả bài tập làm văn số 2 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh (182 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá (750 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Câu ghép (tiếp theo) (153 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Phương pháp thuyết minh (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Bài toán dân số (375 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm (218 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Chương trình địa phương (phần Văn) (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Dấu ngoặc kép (189 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn thuyết minh (làm tại lớp) (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (197 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Đập đá ở Côn Lôn (341 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Ôn luyện về dấu câu (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Thuyết minh về một thể loại văn học (106 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Muốn làm thằng Cuội (158 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Trả bài tập làm văn số 3 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Hai chữ nước nhà (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Nhớ rừng (330 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Ông đồ (385 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Câu nghi vấn (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Quê hương (348 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Khi con tu hú (307 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Câu nghi vấn (tiếp theo) (92 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Thuyết minh về một phương pháp (cách làm) (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Tức cảnh Pác Bó (327 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Câu cầu khiến (174 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Ôn tập về văn bản thuyết minh (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Ngắm trăng (Vọng nguyệt) (272 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đi đường (Tẩu lộ) (69 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Câu cảm thán (204 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Câu trần thuật (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Viết bài tập làm văn số 5 - Văn thuyết minh (làm tại lớp) (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) (464 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Câu phủ định (178 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hịch tướng sĩ (367 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Hành động nói (227 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Trả bài tập làm văn số 5 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Nước Đại Việt ta (433 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Hành động nói (tiếp theo) (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Ôn tập về luận điểm (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Bàn luận về phép học (Luận học pháp) (220 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Viết đoạn văn trình bày luận điểm (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Viết bài tập làm văn số 6 - Văn nghị luận (làm tại lớp) (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thuế máu (481 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Hội thoại (318 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Đi bộ ngao du (214 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Hội thoại (tiếp theo) (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Lựa chọn trật tự từ trong câu (193 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 6 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận (67 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (251 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Chương trình địa phương (phần Văn) (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Viết bài tập làm văn số 7 - Văn nghị luận (làm tại lớp) (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Tổng kết phần Văn (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II) (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Văn bản tường trình (54 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Luyện tập làm văn bản tường trình (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Trả bài kiểm tra Văn (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Ôn tâp và kiểm tra phần Tiếng Việt (HK II - tiếp theo) (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Văn bản thông báo (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Tổng kết phần Văn (tiếp theo) (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Kiểm tra tổng hợp cuối năm (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 34. Tổng kết phần Văn (tiếp theo) (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Luyện tập làm văn bản thông báo (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Ôn tập phần Tập làm văn (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (670 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail