Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Ngữ văn > Ngữ văn 9 >


Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh (328 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 1. Các phương châm hội thoại (220 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 1. Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 1. Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em (127 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Các phương châm hội thoại (tiếp theo) (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Xưng hô trong hội thoại (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Chuyện người con gái Nam Xương (409 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Sự phát triển của từ vựng (100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (210 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Trả bài tập làm văn số 1 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Truyện Kiều của Nguyễn Du (376 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Chị em Thúy Kiều (444 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Cảnh ngày xuân (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Thuật ngữ (185 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Miêu tả trong văn bản tự sự (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích (410 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Mã Giám Sinh mua Kiều (106 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Trau dồi vốn từ (125 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 8. Thuý Kiều báo ân báo oán (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (282 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự (149 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Lục Vân Tiên gặp nạn (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Chương trình địa phương (phần Văn) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng) (344 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Trả bài tập làm văn số 2 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Đồng chí (911 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính (686 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Kiểm tra về truyện trung đại (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ) (128 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Nghị luận trong văn bản tự sự (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Đoàn thuyền đánh cá (601 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Bếp lửa (438 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng) (210 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Tập làm thơ tám chữ (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Ánh trăng (749 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp) (186 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Làng (443 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (241 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Lặng lẽ Sa Pa (505 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Ôn tập phần Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại) (204 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Người kể chuyện trong văn bản tự sự (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Chiếc lược ngà (545 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Kiểm tra phần Tiếng Việt (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 15. Ôn tập phần Tập làm văn (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Cố hương (285 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Những đứa trẻ (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Trả bài tập làm văn số 3 (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối Học kì I (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Bàn về đọc sách (173 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Khởi ngữ (167 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Phép phân tích và tổng hợp (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Luyện tập phân tích và tổng hợp (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Tiếng nói của văn nghệ (134 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Các thành phần biệt lập (240 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (76 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (42 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới (130 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Các thành phần biệt lập (tiếp theo) (138 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (155 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Con cò (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập) (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Trả bài tập làm văn số 5 (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Mùa xuân nho nhỏ (723 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Viếng lăng Bác (769 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Sang thu (658 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Nói với con (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý (366 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Mây và sóng (430 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Ôn tập về thơ (139 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) (173 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Trả bài tập làm văn số 6 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng (127 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Chương trình địa phương (phần tiếng việt) (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Bến quê (276 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Ôn tập phần Tiếng Việt (Khởi ngữ, Các thành phần biệt lập,...) (197 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Những ngôi sao xa xôi (605 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Chương trình địa phương (phần tập làm văn) (tiếp theo) (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Trả bài tập làm văn số 7 (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Biên bản (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (364 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Tổng kết về ngữ pháp (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Luyện tập viết biên bản (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Hợp đồng (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Bố của Xi-mông (341 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Ôn tập về truyện (175 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Con chó Bấc (216 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Kiểm tra về truyện (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 31. Kiểm tra phần tiếng việt (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Luyện tập viết hợp đồng (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Bắc Sơn (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Tổng kết phần Văn học nước ngoài (54 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Tổng kết phần Tập làm văn (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Tôi và Chúng ta (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Tổng kết phần Văn học (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Kiểm tra tổng hợp cuối năm (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1642 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail