Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > THPT (Nâng cao) > Sinh học > Sinh học 12 Nâng cao >


Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Phiên mã và dịch mã (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đột biến gen (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Nhiễm sắc thể (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã (2 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 11. Quy luật phân li (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Quy luật phân li độc lập (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Di truyền liên kết (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cấu trúc di truyền của quần thể (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tạo giống bằng công nghệ gen (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền người (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Di truyền y học (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Di truyền y học (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập phần năm: Di truyền học (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh học (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Học thuyết tiến hoá cổ điển (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thuyết tiến hoá hiện đại (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 37. Các nhân tố tiến hóa (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách li (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Quá trình hình thành loài (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Sự phát sinh loài người (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Ảnh hưởng của cấc nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Biến động số lượng cá thể của quẩn thể (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Diễn thế sinh thái (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Hệ sinh thái (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Sinh quyển (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. Ôn tập phần sáu (Tiến hoá) và phần bảy (Sinh thái học) (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. Tổng kết toàn cấp (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0