Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 6 >


Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Biến dạng của rễ (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân (175 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thân dài ra do đâu ? (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thân to ra do đâu ? (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Biến dạng của thân (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá (319 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Quang hợp (376 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Cây có hô hấp không? (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu? (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Biến dạng của lá (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Các loại hoa (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thụ phấn (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Thụ tinh, kết quả và tạo hạt (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Các loại quả (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Tảo (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Rêu - Cây rêu (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Hạt trần - Cây thông (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Vi khuẩn (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Nấm (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Địa y (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Tham quan thiên nhiên (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (653 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0