Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 6 >


Bài 1. Đặc điểm của cơ thế sống (117 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Nhiệm vụ của Sinh học. Đại cương về giới Thực vật (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật (126 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào (95 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ (152 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ (144 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Biến dạng của rễ (166 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân (211 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Thân dài ra do đâu ? (107 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non (173 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thân to ra do đâu ? (170 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Biến dạng của thân (222 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá (380 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá (202 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Quang hợp (426 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Cây có hô hấp không? (192 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu? (191 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Biến dạng của lá (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (232 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người (144 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa (176 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Các loại hoa (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Thụ phấn (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả (112 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Các loại quả (174 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt (107 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt (140 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (139 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (209 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Tảo (195 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Rêu - Cây rêu (228 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ (223 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Hạt trần - Cây thông (225 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (153 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (115 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Sự phát triển của giới Thực vật (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng (211 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậu (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (142 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Vi khuẩn (213 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 51. Nấm (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Địa y (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Tham quan thiên nhiên (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (722 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail