Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 7 >


Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú (206 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Trùng roi (153 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày (142 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét (122 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Thủy tức (186 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang (155 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Sán lá gan (201 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Giun đũa (225 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Giun đất (213 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (204 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Trai sông (398 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Một số thân mềm khác (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm (285 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Tôm sông (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện (288 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Châu chấu (267 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ (155 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp (184 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Ôn tập phần I - Động vật không xương sống (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Cá chép (220 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Thực hành: Mổ cá (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép (134 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Ếch đồng (177 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư (153 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài (186 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát (171 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 41. Chim bồ câu (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu (158 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim (251 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 46. Thỏ (318 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ (156 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (201 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 49. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Dơi và bộ Cá voi (235 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt (209 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng (309 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 53. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển (149 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể (149 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản (183 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật (147 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 57. Đa dạng sinh học (183 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo) (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học (129 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 60. Động vật quý hiếm (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 61. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 63. Ôn tập (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 64. Tham quan thiên nhiên (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 65. Tham quan thiên nhiên (1 bài)
 • Thumbnail

 • Bài 66. Tham quan thiên nhiên (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (699 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail