Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Tập đọc 1 >


Tuần 1. Trường em (113 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Tặng cháu (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Cái nhãn vở (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ (182 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Cái Bống (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Vẽ ngựa (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Hoa ngọc lan (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Mưu chú Sẻ (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Mẹ và cô (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Quyển vở của em (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 5. Ngôi nhà (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Quà của bố (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Vì bây giờ mẹ mới về (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Đầm sen (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Mời vào (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Chú công (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Mèo con đi học (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Người bạn tốt (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Hai chị em (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Hồ Gươm (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Luỹ tre (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Sau cơn mưa (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Cây bàng (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đi học (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Nói dối hại thân (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Bác đưa thư (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Làm anh (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Người trồng na (17 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Tuần 12. Anh hùng biển cả (21 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. ò... ó... O (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0