Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Tập đọc 1 >


Tuần 1. Trường em (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Tặng cháu (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Cái nhãn vở (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Bàn tay mẹ (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Cái Bống (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Vẽ ngựa (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Hoa ngọc lan (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Ai dậy sớm (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Mưu chú Sẻ (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Mẹ và cô (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ngôi nhà (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Quà của bố (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Vì bây giờ mẹ mới về (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Đầm sen (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Mời vào (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Chú công (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Chuyện ở lớp (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Mèo con đi học (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Người bạn tốt (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Ngưỡng cửa (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kể cho bé nghe (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Hai chị em (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Hồ Gươm (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Luỹ tre (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Sau cơn mưa (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Cây bàng (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đi học (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Nói dối hại thân (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Bác đưa thư (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Làm anh (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Tuần 11. Người trồng na (17 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Tuần 12. Anh hùng biển cả (21 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. ò... ó... O (3 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0