Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập đọc 5 >


Tuần 1. Thư gửi các học sinh (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghìn năm văn hiến (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Sắc màu em yêu (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca về trái đất (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ê-mi-li, con… (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Những người bạn tốt (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh (314 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Trước cổng trời (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Cái gì quý nhất? (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đất Cà Mau (318 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ (283 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tiếng vọng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Mùa thảo quả (374 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Hành trình của bầy ong (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Người gác rừng tí hon (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Hạt gạo làng ta (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo) (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Trí dũng song toàn (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tiếng rao đêm (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Lập làng giữ biển (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Cao Bằng (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phân xử tài tình (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chú đi tuần (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Hộp thư mật (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Cửa sông (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghĩa thầy trò (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Đất nước (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Một vụ đắm tàu (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Con gái (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Thuần phục sư tử (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Công việc đầu tiên (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bầm ơi (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Út Vịnh (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Những cánh buồm (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Sang năm con lên bảy (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Lớp học trên đường (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (699 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0