Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập đọc 5 >


Tuần 1. Thư gửi các học sinh (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghìn năm văn hiến (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Sắc màu em yêu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca về trái đất (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ê-mi-li, con… (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Những người bạn tốt (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Trước cổng trời (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Cái gì quý nhất? (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đất Cà Mau (297 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ (259 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tiếng vọng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Mùa thảo quả (350 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Hành trình của bầy ong (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Người gác rừng tí hon (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Hạt gạo làng ta (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Trí dũng song toàn (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tiếng rao đêm (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Lập làng giữ biển (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Cao Bằng (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phân xử tài tình (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chú đi tuần (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Hộp thư mật (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Cửa sông (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghĩa thầy trò (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Đất nước (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Một vụ đắm tàu (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Con gái (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Thuần phục sư tử (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Công việc đầu tiên (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bầm ơi (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Út Vịnh (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Những cánh buồm (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Sang năm con lên bảy (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Lớp học trên đường (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (737 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0