Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập đọc 5 >


Tuần 1. Thư gửi các học sinh (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Quang cảnh làng mạc ngày mùa (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Nghìn năm văn hiến (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Sắc màu em yêu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Lòng dân (tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Những con sếu bằng giấy (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Bài ca về trái đất (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Một chuyên gia máy xúc (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Ê-mi-li, con… (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Những người bạn tốt (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Kì diệu rừng xanh (313 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Trước cổng trời (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Cái gì quý nhất? (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đất Cà Mau (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏ (281 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Tiếng vọng (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Mùa thảo quả (371 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Hành trình của bầy ong (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Người gác rừng tí hon (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Trồng rừng ngập mặn (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Chuỗi ngọc lam (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Hạt gạo làng ta (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Buôn Chư Lênh đón cô giáo (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Về ngôi nhà đang xây (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy thuốc như mẹ hiền (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Thầy cúng đi bệnh viện (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ngu Công xã Trịnh Tường (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ca dao về lao động sản xuất (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Ôn tập Cuối Học kì I (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Người công dân số Một (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Thái sư Trần Thủ Độ (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Trí dũng song toàn (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tiếng rao đêm (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Lập làng giữ biển (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Cao Bằng (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phân xử tài tình (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Chú đi tuần (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luật tục xưa của người Ê-đê (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Hộp thư mật (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Phong cảnh đền Hùng (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Cửa sông (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Nghĩa thầy trò (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Tranh làng Hồ (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Đất nước (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Một vụ đắm tàu (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Con gái (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Thuần phục sư tử (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Tà áo dài Việt Nam (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Công việc đầu tiên (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Bầm ơi (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Út Vịnh (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Những cánh buồm (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Sang năm con lên bảy (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Lớp học trên đường (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Nếu trái đất thiếu trẻ con (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (696 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0