Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tập làm văn 5 >


Tuần 1. Cấu tạo của bài văn tả cảnh (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnh (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2-5. Luyện tập làm báo cáo thống kê (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết) (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài văn tả cảnh (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6-11. Luyện tập làm đơn (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luận (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Trả bài văn tả cảnh (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Cấu tạo của bài văn tả người (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết) (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Làm biên bản cuộc họp (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Luyện tập về biên bản cuộc họp (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Luyện tập tả người (Tả hoạt động) (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Tả người (Kiểm tra viết) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Làm biên bản một vụ việc (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Ôn tập về viết đơn (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Trả bài văn tả người (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài) (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Tả người (Kiểm tra viết) (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 20-21-23. Lập chương trình hoạt động (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Ôn tập văn kể chuyện (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Trả bài văn kể chuyện (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Ôn tập về tả đồ vật (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Tả đồ vật (Kiểm tra viết) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25-26-29. Tập viết đoạn đối thoại (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Trả bài văn tả đồ vật (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Ôn tập về tả cây cối (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Tả cây cối (Kiểm tra viết) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 29. Trả bài văn tả cây cối (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Ôn tập về tả con vật (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Ôn tập về tả cảnh (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Trả bài văn tả con vật (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập về tả người (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập Cuối Học kì II (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0