Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Thể dục > Thể dục 6 >


Chương 1. Lợi ích, tác dụng của TDTT (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 2. Đội hình đội ngũ (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 3. Bài thể dục phát triển chung (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 5. Chạy bền (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 6. Nhảy cao, Nhảy xa (Bật nhảy) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 8. Đá cầu (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương 9. Môn Thể thao tự chọn (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0