Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 10 >


Unit 1. Family Life. Lesson 1. Getting started (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 2. Language (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 3. Reading (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 4. Speaking (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 5. Listening (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 6. Writing (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 7. Communication and Cuture (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Family Life. Lesson 8. Looking back - project (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 1. Getting started (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 2. Language (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 3. Reading (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 4. Speaking (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 5. Listening (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 6. Writing (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 7. Communication and Cuture (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Your Body and You. Lesson 8. Looking back - project (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 1. Getting started (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 2. Language (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 3. Reading (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 4. Speaking (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 5. Listening (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 6. Writing (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 7. Communication and Cuture (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Music. Lesson 8. Looking back - project (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 1. Language (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1. (1-2-3). Lesson 2. Skills (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 1. Getting started (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 2. Language (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 3. Reading (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 4. Speaking (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 5. Listening (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 6. Writing (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 7. Communication and Cuture (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. For a Better Community. Lesson 8. Looking back - project (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 1. Getting started (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 2. Language (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 3. Reading (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 4. Speaking (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 5. Listening (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 6. Writing (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 7. Communication and Cuture (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Inventions. Lesson 8. Looking back - project (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. (4-5). Lesson 1. Language (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. (4-5). Lesson 2. Skills (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 1. Getting started (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 2. Language (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 3. Reading (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 4. Speaking (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 5. Listening (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 6. Writing (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 7. Communication and Cuture (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Gender Equality. Lesson 8. Looking back - project (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 1. Getting started (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 2. Language (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 3. Reading (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 4. Speaking (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 5. Listening (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 6. Writing (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 7. Communication and Cuture (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Cutural Diversity. Lesson 8. Looking back - project (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 1. Getting started (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 2. Language (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 3. Reading (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 4. Speaking (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 5. Listening (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 6. Writing (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 7. Communication and Cuture (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. New Ways to Learn. Lesson 8. Looking back - project (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 1. Language (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3. (6-7-8). Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 1. Getting started (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 2. Language (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 3. Reading (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 4. Speaking (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 5. Listening (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 6. Writing (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 7. Communication and Cuture (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Preserving the Environment. Lesson 8. Looking back - project (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 2. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 3. Reading (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 4. Speaking (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 5. Listening (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 6. Writing (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 7. Communication and Cuture (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Ecotourism. Lesson 8. Looking back - project (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (9-10). Lesson 1. Language (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4. (9-10). Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Word-logo
 • Slide0