Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 12 (Sách cũ) >


Unit 1. Home life (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Cultural diversity (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Ways of socialising (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. School education system (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Higher education (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Future jobs (317 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Economic reforms (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Life in the future (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Deserts (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Endangered species (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Books (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Water sports (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. The 22nd Sea Games (212 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. International organizations (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Women in society (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. The Association of Southeast Asian Nations (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (724 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (9 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo