Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tiếng Anh 5 > Tiếng Anh 5 (Chính thức) >


Unit 1. What's your address? (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. I always get up early. How about you? (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. Where did you go on holiday? (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Did you go to the party? (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Where will you be this weekend? (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. How many lessons do you have today? (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. How do you learn English? (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. What are you reading? (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. What did you see at the zoo? (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. When will Sports Day be? (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. What's the matter with you? (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Don't ride your bike too fast! (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. What do you do in your free time? (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. What happened in the story? (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. What would you like to be in the future? (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Where's the post office? (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 17. What would you like to eat? (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow? (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 19. Which place would you like to visit? (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 4 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Word-logo