Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Tiếng Anh 5 > Tiếng Anh 5 (Thí điểm) >


Unit 1: A summmer camp (5 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Unit 2: My friend's house (6 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3: A birthday party (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4: Mai s day (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5: Our hobbies (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6: A visit to the zoo (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7: My favourite sports and games (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8: My favourite book (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9: Our teacher s day (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10: How I learn english (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11: What is the matter with you? (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12: Our free - time activities (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13: Accident prevention (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14: My favourite stories (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15: My dream house (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16: The weather and seasons (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 17: My home town (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 18: Life in the village and city (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 19: Road signs (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 20: Finding the way (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 1 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 3 (1 bài)
 • Slide0

 • Review 4 (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0