Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 7 (Sách cũ) >


Unit 1. Back to school (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Personal information (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (303 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. At school (526 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Work and play (736 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. After school (719 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. The world of work (680 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Places (352 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. At home and away (384 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Health and hygiene (311 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Keep fit, stay healthy (394 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. Let s eat (817 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Activities (623 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Freetime fun (446 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Going out (280 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. People and places (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (675 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (16 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0