Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 8 (Sách cũ) >


Unit 1. My friends (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Making arrangements (205 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. At home (306 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Our past (760 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Study habits (577 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The young pioneers club (549 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. My neighborhood (640 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Country life and city life (407 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. A first-aid course (301 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Recycling (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 11. Traveling around Vietnam (492 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 12. A vacation abroad (737 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 13. Festivals (656 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 14. Wonders of the world (493 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 15. Computers (260 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 16. Inventions (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (766 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (14 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Thumbnail