Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 9 >


Unit 1. Local environment. Lesson 1. Getting started (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 2. A closer look 1 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 3. A closer look 2 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 4. Communication (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 5. Skills 1 (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 6. Skills 2 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 1. Local environment. Lesson 7. Looking back and project (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 1. Getting started (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 2. A closer look 1 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 3. A closer look 2 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 4. Communication (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 5. Skills 1 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 6. Skills 2 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 2. City life. Lesson 7. Looking back and project (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 1. Getting started (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 2. A closer look 1 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 3. A closer look 2 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 4. Communication (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 6. Skills 2 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 7. Looking back and project (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 2. Skills (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 1. Getting started (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 2. A closer look 1 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 3. A closer look 2 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 4. Communication (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 6. Skills 2 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 4. Life in the past. Lesson 7. Looking back and project (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 1. Getting started (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 2. A closer look 1 (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 3. A closer look 2 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 4. Communication (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 5. Skills 1 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 6. Skills 2 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 5. Wonders of Viet Nam. Lesson 7. Looking back and project (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 1. Getting started (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 2. A closer look 1 (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 3. A closer look 2 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 4. Communication (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 5. Skills 1 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 6. Viet Nam: Then and now. Lesson 7. Looking back and project (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4, unit 5, unit 6. Lesson 1. Language (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 2. Unit 4, unit 5, unit 6. Lesson 2. Skills (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 1. Getting started (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 2. A closer look 1 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 3. A closer look 2 (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 4. Communication (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 5. Skills 1 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 6. Skills 2 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 7. Recipes and eating habits. Lesson 7. Looking back and project (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 1. Getting started (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 2. A closer look 1 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 3. A closer look 2 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 4. Communication (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 5. Skills 1 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 6. Skills 2 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 8. Tourism. Lesson 7. Looking back and project (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 1. Getting started (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 2. A closer look 1 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 3. A closer look 2 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 5. Skills 1 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 6. Skills 2 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 9. English in the world. Lesson 7. Looking back and project (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 7, unit 8, unit 9. Lesson 1. Language (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 3. Unit 7, unit 8, unit 9. Lesson 2. Skills (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 1. Getting started (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 2. A closer look 1 (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 3. A closer look 2 (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 5. Skills 1 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 6. Skills 2 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 10. Space travel. Lesson 7. Looking back and project (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 1. Getting started (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 2. A closer look 1 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 3. A closer look 2 (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 4. Communication (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 5. Skills 1 (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 6. Skills 2 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 11. Changing roles in society. Lesson 7. Looking back and project (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 1. Getting started (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 2. A closer look 1 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 3. A closer look 2 (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 4. Communication (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 5. Skills 1 (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 6. Skills 2 (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Unit 12. My future career. Lesson 7. Looking back and project (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 1. Language (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Review 4. Unit 10, unit 11, unit 12. Lesson 2. Skills (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail