Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tiếng Anh > Sách cũ > Tiếng Anh 9 (Sách cũ) >


Unit 1. A visit from a pen pal (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Clothing (422 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. A trip to the countryside (971 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. Learning a foreign language (723 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. The media (776 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. The environment (441 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Saving energy (626 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. Celebrations (865 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Natural disaters (789 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 10. Life on other planets (376 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1075 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Thumbnail