Violet
Baigiang
Coccoc-728x90

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức cộng đồng

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) tuyển dụng

13588677 Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) được thành lập vào năm 2004, đào tạo từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học. VAS được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động và nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia. Hiện VAS đang giảng dạy hơn 7,000 học sinh từ mầm non đến lớp...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học (Chương trình mới) > Chân trời sáng tạo > Lớp 1 > Tiếng Việt 1 >


CĐ 1: Những bài học đầu tiên - Bài 1: A a. (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 1: Những bài học đầu tiên - Bài 2: B b. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 1: Những bài học đầu tiên - Bài 3: C c dấu huyền dấu sắc. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 1: Những bài học đầu tiên - Bài 4: O o dấu hỏi. (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 1: Những bài học đầu tiên - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 2: Bé và bà - Bài 1: Ơ ơ dấu nặng. (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 2: Bé và bà - Bài 2: Ô ô dấu ngã. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 2: Bé và bà - Bài 3: V v. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 2: Bé và bà - Bài 4: E e Ê ê. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 2: Bé và bà - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 3: Đi chợ - Bài 1: D d Đ đ. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 3: Đi chợ - Bài 2: I i K k. (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 3: Đi chợ - Bài 3: L l H h. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 3: Đi chợ - Bài 4: ch kh. (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 3: Đi chợ - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 4: Kì nghỉ - Bài 1: N n M m. (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 4: Kì nghỉ - Bài 2: U u Ư ư. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 4: Kì nghỉ - Bài 3: G g gh. (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 4: Kì nghỉ - Bài 4: ng ngh . (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 4: Kì nghỉ - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 5: Ở nhà - Bài 1: T t th nh. (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 5: Ở nhà - Bài 2: R r tr. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 5: Ở nhà - Bài 3: ia. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 5: Ở nhà - Bài 4: ua ưa. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 5: Ở nhà - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 6: Đi sở thú - Bài 1: P p ph. (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 6: Đi sở thú - Bài 2: S s X x. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 6: Đi sở thú - Bài 3: Q q qu Y y. (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 6: Đi sở thú - Bài 4: gi. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 6: Đi sở thú - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 7: Thể thao - Bài 1: ao eo. (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 7: Thể thao - Bài 2: au êu. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 7: Thể thao - Bài 3: â âu. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 7: Thể thao - Bài 4: iu ưu. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 7: Thể thao - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 8: Đồ chơi, trò chơi - Bài 1: ai oi. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 8: Đồ chơi, trò chơi - Bài 2: ôi ơi. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 8: Đồ chơi, trò chơi - Bài 3: ui ưi. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 8: Đồ chơi, trò chơi - Bài 4: ay ây. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 8: Đồ chơi, trò chơi - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 9: Vui học - Bài 1: ac âc. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 9: Vui học - Bài 2: ă ăc. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 9: Vui học - Bài 3: oc ôc. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 9: Vui học - Bài 4: uc ưc. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 9: Vui học - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 10: Ngày chủ nhật - Bài 1: at ăt ât. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 10: Ngày chủ nhật - Bài 2: et êt it. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 10: Ngày chủ nhật - Bài 3: ot ôt ơt. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 10: Ngày chủ nhật - Bài 4: ut ưt. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 10: Ngày chủ nhật - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 11: Bạn bè - Bài 1: an ăn ân. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 11: Bạn bè - Bài 2: en ên in. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 11: Bạn bè - Bài 3: on ôn. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 11: Bạn bè - Bài 4: ơn un. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 11: Bạn bè - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 12: Trung thu - Bài 1: ang ăng âng. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 12: Trung thu - Bài 2: ong ông. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 12: Trung thu - Bài 3: ung ưng. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 12: Trung thu - Bài 4: ach êch ich. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 12: Trung thu - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 13: Thăm quê - Bài 1: am ăm âm. (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 13: Thăm quê - Bài 2: em êm. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 13: Thăm quê - Bài 3: om ôm ơm. (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 13: Thăm quê - Bài 4: im um. (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 13: Thăm quê - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 14: Lớp em - Bài 1: ap ăp âp. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 14: Lớp em - Bài 2: ep êp. (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 14: Lớp em - Bài 3: op ôp ơp. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 14: Lớp em - Bài 4: ip up. (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 14: Lớp em - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 15: Sinh nhật - Bài 1: anh ênh inh. (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 15: Sinh nhật - Bài 2: ươu. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 15: Sinh nhật - Bài 3: iêu yêu. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 15: Sinh nhật - Bài 4: uôi ươi. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 15: Sinh nhật - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 16: Ước mơ - Bài 1: iêc uôc ươc. (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 16: Ước mơ - Bài 2: iêt yêt uôt ươt. (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 16: Ước mơ - Bài 3: iên yên. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 16: Ước mơ - Bài 4: uôn ươn. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 16: Ước mơ - Bài 5: Ôn tập và kể chuyện. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 17: Vườn ươm - Bài 1: iêng yêng. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 17: Vườn ươm - Bài 2: uông ương. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 17: Vườn ươm - Bài 3: iêm yêm uôm ươm. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 17: Vườn ươm - Bài 4: iêp ươp. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 18: Những điều em đã học - Bài 2: Ôn tập 2. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 18: Những điều em đã học - Bài 3: Đánh giá cuối học kì 1. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 19: Ngàn hoa khoe sắc - Bài 1: oa oe. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 19: Ngàn hoa khoe sắc - Bài 3: oai oay oac. (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 20: Ngày tuyệt vời - Bài 4: oăng oam oap. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 21: Những bông hoa nhỏ - Bài 1: Bông hoa niềm vui. (4 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 22: Mưa và nắng - Bài 1: Mưa. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 22: Mưa và nắng - Bài 2: Mặt trời và hạt đậu. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 22: Mưa và nắng - Bài 3: Cầu vồng. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 23: Tết quê em - Bài 1: Chào xuân. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 23: Tết quê em - Bài 2: Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 23: Tết quê em - Bài 3: Mâm cơm ngày tết ở Huế. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 24: Những người bạn đầu tiên - Bài 1: Gia đình thân thương. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 24: Những người bạn đầu tiên - Bài 2: Làm bạn với bố. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 24: Những người bạn đầu tiên - Bài 3: Những trò chơi cùng ông bà. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 24: Những người bạn đầu tiên - Bài 4: Vinh và chiếc gối mèo. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 25: Mẹ và cô - Bài 1: Mẹ của thỏ bông. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 25: Mẹ và cô - Bài 2: Nói với em. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 25: Mẹ và cô - Bài 3: mẹ và cô. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 26: Những người bạn im lặng - Bài 1: Cô chổi rơm. (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 26: Những người bạn im lặng - Bài 2: Ngưỡng cửa. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 26: Những người bạn im lặng - Bài 3: Mũ bảo hiểm. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 27: Bạn cùng học cùng chơi - Bài 1: Mít học vẽ tranh. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 27: Bạn cùng học cùng chơi - Bài 2: Vui học ở Thảo cầm viên. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 27: Bạn cùng học cùng chơi - Bài 3: Cùng vui chơi. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 28: Trong chiếc cặp của em - Bài 1: Câu chuyện về giấy kẻ. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 28: Trong chiếc cặp của em - Bài 2: Trong chiếc cặp của em. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 28: Trong chiếc cặp của em - Bài 3: Những điều cần biết về bút chì. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 29: Đường đến trường - Bài 1: Chuyện xảy ra trên trường. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 29: Đường đến trường - Bài 2: Đi học. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 30: Làng quê yên bình - Bài 2: Ban mai trên bản. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 31: Phố xá nhộn nhịp - Bài 1: Dạo phố. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 31: Phố xá nhộn nhịp - Bài 2: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. (2 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • CĐ 33: Chúng mình thật đặc biệt - Bài 2: Mọi người đều khác biệt. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 33: Chúng mình thật đặc biệt - Bài 3: Ước mơ nào cũng quý. (1 bài)
 • Thumbnail

 • CĐ 35: Những điều em đã học - Bài 1: Ôn tập 1. (1 bài)
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Thumbnail

 • VAS2023