Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Tin học > Tin học 11 >


Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình (111 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài đọc thêm 2: Ngôn ngữ Pascal (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Cấu trúc chương trình (63 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn (54 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Khai báo biến (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán (69 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 1 (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh (248 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Cấu trúc lặp (221 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 2 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Kiểu mảng (206 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 3 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 4 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Kiểu xâu (212 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 5 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Kiểu bản ghi (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp (127 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Thao tác với tệp (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Chương trình con và phân loại (141 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 6 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 7 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Thư viện chương trình con chuẩn (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài tập và thực hành 8 (5 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (495 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail