Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 6 >


Bài 1. Thông tin và tin học (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Em có thể làm được những gì nhờ máy tính? (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Máy tính và phần mềm máy tính (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với một số thiết bị máy tính (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập chuột (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Học gõ mười ngón (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt Trời (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Vì sao cần có hệ điều hành? (208 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Hệ điều hành làm những việc gì? (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Tổ chức thông tin trong máy tính (266 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Hệ điều hành Windows (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Làm quen với Windows (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Các thao tác với thư mục (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Các thao tác với tệp tin (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 5. Ưu điểm của soạn thảo văn bản trên máy tính (1 bài)
 • Slide0

 • Bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 6. Từ máy chữ đến phần mềm soạn thảo văn bản (1 bài)
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Văn bản đầu tiên của em (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Chỉnh sửa văn bản (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Em tập chỉnh sửa văn bản (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Định dạng văn bản (254 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Định dạng đoạn văn bản (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. Em tập trình bày văn bản (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trình bày trang văn bản và in (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Tìm kiếm và thay thế (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thêm hình ảnh để minh họa (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 8. Em viết báo tường (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Trình bày cô đọng bằng bảng (190 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 9. Danh bạ riêng của em (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành tổng hợp. Du lịch ba miền (11 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (555 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (23 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo