Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 8 >


Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính. (174 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu (160 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình (247 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Từ bài toán đến chương trình (378 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Câu lệnh điều kiện (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 4. Sử dụng câu lệnh điều kiện If….Then (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Câu lệnh lặp (210 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp For….Do (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước (236 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 6. Sử dụng lệnh lặp While…..Do (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Làm việc với dãy số (203 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Học vẽ hình với phần mềm Geogebra (130 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Quan sát hình không gian với phần mềm Yenka (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (516 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail