Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 2 > Toán học 2 >


Ôn tập các số đến 100 (216 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo) (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số hạng - Tổng (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đề - xi - mét (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số bị trừ - Số trừ - Hiệu (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng có tổng bằng 10 (98 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 26 + 4; 36 + 24 (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 9 cộng với một số: 9 + 5 (159 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 29 + 5 (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 49 + 25 (60 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 8 cộng với một số: 8 + 5 (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 28 + 5 (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 38 + 25 (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình chữ nhật - Hình tứ giác (152 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán về nhiều hơn (166 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 7 cộng với một số: 7 + 5 (132 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 47 + 5 (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 47 + 25 (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài toán về ít hơn (163 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ki - lô - gam (111 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 6 cộng với một số: 6 + 5 (179 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 26 + 5 (133 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 36 + 15 (132 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng cộng (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng có tổng bằng 100 (230 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Lít (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm một số hạng trong một tổng (244 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số tròn chục trừ đi một số (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 11 trừ đi một số: 11 - 5 (203 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 31 - 5 (117 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 51 - 15 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 12 trừ đi một số: 12 - 8 (231 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 32 - 8 (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 52 - 28 (70 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số bị trừ (137 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 13 trừ đi một số: 13 - 5 (132 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 33 - 5 (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 53 - 15 (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 14 trừ đi một số: 14 - 8 (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 34 - 8 (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 54 - 18 (100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 15, 16,17,18 trừ đi một số (69 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29 (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng trừ (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • 100 trừ đi một số (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số trừ (166 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đường thẳng (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngày, giờ (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (150 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngày, tháng (107 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem lịch (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (122 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo lường (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng của nhiều số (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép nhân (128 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thừa số - Tích (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 2 (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 3 (169 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 4 (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng nhân 5 (211 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc (201 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép chia (197 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 2 (302 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần hai (211 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số bị chia - Số chia - Thương (189 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 3 (340 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần ba (161 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm một thừa số của phép nhân (152 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 4 (238 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần tư (197 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng chia 5 (229 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một phần năm (157 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giờ, phút (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành xem đồng hồ (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số bị chia (247 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác (257 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số 1 trong phép nhân và phép chia (130 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số 0 trong phép nhân và phép chia (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số tròn trăm (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số tròn chục từ 110 đến 200 (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số từ 101 đến 110 (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số từ 111 đến 200 (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có ba chữ số (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số có ba chữ số (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mét (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ki - lô - mét (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mi-li-mét (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị . (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tiền Việt Nam (44 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phép nhân và phép chia (tiếp theo) (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 2 (953 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 6 (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 8 (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 10 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 10 (27 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 11 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 14 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 18 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 22 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 25 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 29 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 31 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 33 (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 37 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 39 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 43 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 44 (21 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 46 (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 51 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 55 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 60 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 64 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 68 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 70 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 74 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 75 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 81 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 88 (11 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 89 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 90 (6 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 96 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 98 (10 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 100 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 102 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 104 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 105 (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 106 (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 111 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 115 (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 117 (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 120 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 123 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 124 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 127 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 129 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 131 (30 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 134 (18 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 135 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 136 (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 149 (22 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 154 (13 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 157 (15 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 159 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 160 (9 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 164 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 165 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 166 (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 167 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 178 (17 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 180 (16 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 180 (3 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 181 (8 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (524 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail