Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >


Ôn tập các số đến 100 000 (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa một chữ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có sáu chữ số (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng và lớp (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có nhiều chữ số (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dãy số tự nhiên (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Yến, tạ, tấn (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giây, thế kỉ (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số trung bình cộng (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (tiếp theo) (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa hai chữ (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa ba chữ (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (290 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng vuông góc (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng song song (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng song song (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình vuông (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có một chữ số (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - xi - mét vuông (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét vuông (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một tổng (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một hiệu (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có hai chữ số (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tổng cho một số (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có một chữ số (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số cho một tích (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tích cho một số (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thương có chữ số 0 (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki-lô-mét vuông (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình bình hành (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình bình hành (242 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số bằng nhau (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Rút gọn phân số (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân phân số (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm phân số của một số (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia phân số (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thoi (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thoi (386 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu tỉ số (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ lệ bản đồ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (849 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 7 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 17 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 22 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 33 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 35 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 36 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 56 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 74 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 75 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 78 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 83 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 84 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 87 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 96 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 98 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 99 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 100 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 117 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 118 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 131 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 131 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 133 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 136 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 139 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 152 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (1 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (498 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (90 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo