Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >


Ôn tập các số đến 100 000 (635 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (331 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Biểu thức có chứa một chữ (389 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các số có sáu chữ số (334 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hàng và lớp (391 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh các số có nhiều chữ số (235 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Triệu và lớp triệu (299 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (239 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Dãy số tự nhiên (297 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (233 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (249 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Yến, tạ, tấn (311 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (291 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giây, thế kỉ (287 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm số trung bình cộng (500 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Biểu đồ (327 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Biểu đồ (tiếp theo) (217 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng (418 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ (266 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Biểu thức có chứa hai chữ (350 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (314 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Biểu thức có chứa ba chữ (310 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (280 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (640 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (420 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hai đường thẳng vuông góc (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hai đường thẳng song song (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (290 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Vẽ hai đường thẳng song song (191 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (154 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thực hành vẽ hình vuông (62 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân với số có một chữ số (412 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (330 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (213 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (263 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đề - xi - mét vuông (317 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mét vuông (232 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân một số với một tổng (318 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân một số với một hiệu (285 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân với số có hai chữ số (453 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (289 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân với số có ba chữ số (296 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (210 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một tổng cho một số (287 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có một chữ số (234 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một số cho một tích (235 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một tích cho một số (167 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (216 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (284 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (217 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thương có chữ số 0 (194 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có ba chữ số (238 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (164 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (276 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (230 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (217 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (146 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ki-lô-mét vuông (179 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình bình hành (208 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình bình hành (397 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phân số (326 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (227 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (143 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phân số bằng nhau (232 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Rút gọn phân số (252 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Quy đồng mẫu số các phân số (273 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (197 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (303 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (301 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng phân số (436 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (209 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ phân số (300 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (201 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép nhân phân số (396 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm phân số của một số (300 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép chia phân số (305 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình thoi (327 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình thoi (573 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu tỉ số (204 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (291 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (304 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tỉ lệ bản đồ (149 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (151 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số tự nhiên (142 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (99 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về biểu đồ (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phân số (118 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (105 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (66 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (892 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 7 (136 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 10 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 16 (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 17 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 22 (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 26 (112 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 28 (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 33 (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 35 (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 36 (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 40 (106 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 46 (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 48 (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 48 (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 56 (71 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 56 (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 68 (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 69 (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 74 (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 75 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 78 (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 83 (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 84 (64 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 87 (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 89 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 90 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 91 (14 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 96 (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 98 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 99 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 100 (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 110 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 114 (70 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 117 (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 118 (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 120 (76 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 122 (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 123 (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 123 (34 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 124 (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 128 (118 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 128 (53 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 131 (80 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 131 (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 133 (95 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 134 (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 136 (109 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 137 (92 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 137 (100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 138 (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 138 (52 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 139 (106 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 143 (82 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 144 (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 148 (70 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 149 (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 149 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 151 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 151 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 152 (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 153 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 176 (25 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 177 (23 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 178 (24 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 179 (20 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (859 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail