Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 4 > Toán học 4 >


Ôn tập các số đến 100 000 (315 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa một chữ (211 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các số có sáu chữ số (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng và lớp (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh các số có nhiều chữ số (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dãy số tự nhiên (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên ... (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Yến, tạ, tấn (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo khối lượng (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giây, thế kỉ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm số trung bình cộng (274 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu đồ (tiếp theo) (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (215 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa hai chữ (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép cộng (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Biểu thức có chứa ba chữ (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép cộng (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (393 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (258 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng vuông góc (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hai đường thẳng song song (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng vuông góc (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vẽ hai đường thẳng song song (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình chữ nhật (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thực hành vẽ hình vuông (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có một chữ số (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất giao hoán của phép nhân (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với 10,100,1000,… Chia cho 10,100,1000 (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tính chất kết hợp của phép nhân (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - xi - mét vuông (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét vuông (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một tổng (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số với một hiệu (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có hai chữ số (271 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (135 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tổng cho một số (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có một chữ số (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số cho một tích (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một tích cho một số (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thương có chữ số 0 (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 (145 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 5 (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 9 (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Dấu hiệu chia hết cho 3 (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ki-lô-mét vuông (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình bình hành (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình bình hành (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số (213 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (153 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số bằng nhau (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Rút gọn phân số (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số cùng mẫu số (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai phân số khác mẫu số (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (327 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng phân số (tiếp theo) (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ phân số (tiếp theo) (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân phân số (268 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm phân số của một số (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia phân số (181 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thoi (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thoi (445 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu tỉ số (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (177 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ lệ bản đồ (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về hình học (tiếp theo) (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm số trung bình cộng (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về Tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 4 (868 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 7 (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 10 (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 16 (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 17 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 22 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 26 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 33 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 35 (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 36 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 40 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 46 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 48 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 56 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 56 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 69 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 74 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 75 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 78 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 83 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 84 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 87 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 89 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 90 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 91 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 96 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 98 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 99 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 100 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 114 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 117 (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 118 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 120 (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 122 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 128 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 131 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 131 (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 133 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 136 (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 138 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 139 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 148 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 149 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 151 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 152 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 153 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 176 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 177 (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (600 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (99 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo