Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học 5 >


Ôn tập: Khái niệm về phân số (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số thập phân (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hỗn số (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hỗn số (tiếp theo) (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông (92 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Héc - ta (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khái niệm số thập phân (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số thập phân bằng nhau (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai số thập phân (163 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng hai số thập phân (358 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng nhiều số thập phân (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ hai số thập phân (238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… (159 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với một số thập phân (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho một số thập phân (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ số phần trăm (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu máy tính bỏ túi (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình tam giác (451 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thang (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thang (275 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tròn. Đường tròn (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình tròn. (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình tròn (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập về tính diện tích (109 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (139 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích của một hình (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét khối (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích hình hộp chữ nhật (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích hình lập phương (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo thời gian (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng số đo thời gian (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ số đo thời gian (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số đo thời gian với một số (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số đo thời gian cho một số (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vận tốc (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quãng đường (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thời gian (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (tiếp theo) (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số thập phân (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (35 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo diện tích (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo thể tích (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo thời gian (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một số dạng bài toán đã học (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5 (1622 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 9 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 14 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 15 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 15 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 16 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 19 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 22 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 30 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 31 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 31 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 32 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 43 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 43 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 47 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 54 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 55 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 58 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 61 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 61 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 62 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 64 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 72 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 72 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 73 (2 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 76 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 77 (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 79 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 79 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 80 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 94 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 95 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 99 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 100 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 100 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 106 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 112 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 113 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 119 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 127 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 128 (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 139 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 141 (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 145 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 164 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 165 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 169 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 171 (1 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 177 (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (2 bài)
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (3 bài)
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (995 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (120 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0