Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học 5 >


Ôn tập: Khái niệm về phân số (514 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (209 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phân số thập phân (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hỗn số (333 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hỗn số (tiếp theo) (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về giải toán (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông (266 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Héc - ta (311 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khái niệm số thập phân (313 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (244 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (272 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Số thập phân bằng nhau (249 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • So sánh hai số thập phân (358 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (300 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (192 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng hai số thập phân (588 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tổng nhiều số thập phân (292 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ hai số thập phân (428 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… (323 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân một số thập phân với một số thập phân (356 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (279 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... (241 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia một số thập phân cho một số thập phân (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tỉ số phần trăm (238 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (255 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu máy tính bỏ túi (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tam giác (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình tam giác (520 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình thang (117 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình thang (342 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình tròn. Đường tròn (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chu vi hình tròn. (178 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích hình tròn (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt (133 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập về tính diện tích (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (225 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (231 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích của một hình (314 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Mét khối (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích hình hộp chữ nhật (345 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thể tích hình lập phương (183 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bảng đơn vị đo thời gian (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Cộng số đo thời gian (353 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Trừ số đo thời gian (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Nhân số đo thời gian với một số (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chia số đo thời gian cho một số (147 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Vận tốc (358 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Quãng đường (315 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Thời gian (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số tự nhiên (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về phân số (tiếp theo) (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số thập phân (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo diện tích (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo thể tích (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về đo thời gian (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép cộng (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép trừ (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép nhân (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Phép chia (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (148 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Một số dạng bài toán đã học (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập về biểu đồ (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5 (1632 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 9 (104 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 14 (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 15 (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 15 (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 16 (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 19 (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 21 (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 22 (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 24 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 28 (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 30 (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 31 (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 31 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 32 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 38 (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 43 (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 43 (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 45 (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 47 (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 48 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 50 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 52 (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 54 (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 55 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 58 (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 60 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 61 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 61 (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 62 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 64 (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 68 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 70 (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 72 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 72 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 73 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 76 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 77 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 79 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 79 (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 80 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 88 (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 89 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 94 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 95 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 99 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 100 (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 100 (20 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 106 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 110 (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 112 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 113 (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 119 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 123 (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 124 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 127 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 128 (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 134 (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 137 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 137 (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 139 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 141 (36 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 143 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 144 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 145 (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 160 (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 162 (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 164 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 165 (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 167 (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 169 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 169 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 171 (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 171 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập Trang 172 (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 175 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 176 (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 176 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 177 (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 178 (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Luyện tập chung Trang 179 (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (1320 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (133 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Slide0