Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Tiểu học > Lớp 5 > Toán học 5 >


Ôn tập: Khái niệm về phân số (682 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (274 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (240 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phân số thập phân (318 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (261 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (224 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hỗn số (394 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hỗn số (tiếp theo) (245 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về giải toán (315 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (341 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (293 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (293 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (298 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Đề - ca - mét vuông. Héc - tô - mét vuông (336 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (285 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Héc - ta (406 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Khái niệm số thập phân (390 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (308 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân (346 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Số thập phân bằng nhau (329 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • So sánh hai số thập phân (439 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (385 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân (353 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (254 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Cộng hai số thập phân (698 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tổng nhiều số thập phân (357 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Trừ hai số thập phân (518 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên (416 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… (422 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân một số thập phân với một số thập phân (461 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (398 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... (348 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (310 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (326 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia một số thập phân cho một số thập phân (360 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Tỉ số phần trăm (346 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (323 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (378 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (99 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu máy tính bỏ túi (123 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình tam giác (314 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình tam giác (637 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình thang (187 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình thang (437 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình tròn. Đường tròn (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chu vi hình tròn. (276 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích hình tròn (286 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu biểu đồ hình quạt (196 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập về tính diện tích (208 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (299 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (307 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (325 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể tích của một hình (392 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (213 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Mét khối (246 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể tích hình hộp chữ nhật (433 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thể tích hình lập phương (243 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (183 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bảng đơn vị đo thời gian (259 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Cộng số đo thời gian (475 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Trừ số đo thời gian (260 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Nhân số đo thời gian với một số (285 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Chia số đo thời gian cho một số (255 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Vận tốc (475 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Quãng đường (405 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Thời gian (303 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số tự nhiên (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phân số (165 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về phân số (tiếp theo) (86 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số thập phân (129 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (111 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo diện tích (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo thể tích (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (101 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về đo thời gian (126 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép cộng (128 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép trừ (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép nhân (120 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Phép chia (86 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (191 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Một số dạng bài toán đã học (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ôn tập về biểu đồ (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5 (1641 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 9 (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 14 (121 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 15 (164 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 15 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 16 (93 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 19 (116 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 21 (131 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 22 (65 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 24 (88 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 28 (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 30 (114 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 31 (113 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 31 (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 32 (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 38 (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 43 (126 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 43 (104 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 45 (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 47 (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 48 (99 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 48 (37 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 50 (95 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 52 (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 54 (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 55 (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 58 (102 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 60 (107 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 61 (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 61 (87 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 62 (67 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 64 (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 68 (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 70 (75 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 72 (68 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 72 (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 73 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 76 (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 77 (73 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 79 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 79 (26 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 80 (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 88 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 89 (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 94 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 95 (35 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 99 (47 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 100 (45 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 100 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 106 (43 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 110 (54 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 112 (59 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 113 (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 119 (55 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 123 (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 124 (77 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 127 (61 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 128 (84 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 134 (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 137 (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 137 (81 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 139 (83 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 141 (85 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 143 (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 144 (94 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 144 (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 145 (58 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 160 (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 162 (33 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 164 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 165 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 167 (56 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 169 (46 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 169 (38 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 171 (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 171 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập Trang 172 (36 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 175 (39 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 176 (41 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 176 (29 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 177 (40 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 178 (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Luyện tập chung Trang 179 (28 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (1543 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (148 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail