Violet
Baigiang
Coccoc-728x90

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Gốc > Trung học phổ thông > Vật lí > Vật lí 10 >


Bài 1. Chuyển động cơ (148 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều (108 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều (89 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 4. Sự rơi tự do (145 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 5. Chuyển động tròn đều (90 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (31 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do (19 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm (125 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 10. Ba định luật Niu-tơn (195 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn (270 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc (190 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 13. Lực ma sát (127 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 14. Lực hướng tâm (159 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang (142 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát (12 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực (79 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều (48 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (57 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 22. Ngẫu lực (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (78 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 24. Công và công suất (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 25. Động năng (74 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 26. Thế năng (50 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 27. Cơ năng (72 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí (119 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt (138 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ (100 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (128 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng (185 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học (103 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình (124 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn (49 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn (91 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (96 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 38. Sự chuyển thể của các chất (51 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 39. Độ ẩm của không khí (32 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Ngoài chương trình SGK (297 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (7 bài)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail