Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Vật lí > Vật lí 10 >


Bài 1. Chuyển động cơ (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Chuyển động thẳng đều (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sự rơi tự do (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Chuyển động tròn đều (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Ba định luật Niu-tơn (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Lực ma sát (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Lực hướng tâm (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Bài toán về chuyển động hướng ngang (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Xác định hệ số ma sát (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Ngẫu lực (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Công và công suất (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Động năng (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Thế năng (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cơ năng (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Các nguyên lí của nhiệt động lực học (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình (106 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Biến dạng cơ của vật rắn (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Sự nở vì nhiệt của vật rắn (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Sự chuyển thể của các chất (42 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Độ ẩm của không khí (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (254 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0